Atentát na Reinharda Heydricha-27.května 1942

12. října 2007 v 17:49 |  2. světová válka
V roce 1941 byla aktivita českého odboje velice malá oproti jiným zemím, alespoň to říkali západní spojenci. Proto se rozhodl prezident Edvard Beneš s Františkem Moravcem vycvičit parašutisty, kteří by provedli nějaký sabotážní čin, jenž by měl ohlasy nejen doma, ale i v zahraničí. Byli vybráni Jozef Gabčík a Karel Svoboda. Karel Svoboda se zraní při trénování seskoku a bude muset být vybrána náhrada. A ta se našla, byl to Jan Kubiš.
Koneční členové skupiny ANTHROPOID jsou tedy Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Jejich úkol byl jasný spáchat atentát na Reinharda Heydricha.Večer 28.12.1941 startuje čtyřmotorový bombardér Halifax z letiště. V letadle jsou skupiny: Silver A ( kpt. Bartoš, rtm. Valčík, des. Potůček) Silver B (rtn. Zemek, čet. Škácha) Antropoid ( rtm. Gabčík, rtm. Kubiš) Antropoid není vysazen u Plzně, ale u Nehvizd u Prahy.
Jako počáteční úkryt poslouží jeskyně ve skále. Mlynář Bauman spojí parašutisty se sokolskou organizací "Jindra". Postupně se přechovavateli stanou především rodiny Khódlova, Svatošova, Fafkova, Novákova, Moravcova. Samotní parašutisté si zanedlouho vytvořily vlastní ilegální síť. Mezi jejich nevýznamnější styky patřil styk s Václavem Morávkem a Zelenkou-Hajským. Zelenka opatřoval ubytování a byl z jedním z mála, kteří atentát plně podporovali a souhlasil s ním. V dubnu 1942 se Heydrich přestěhoval do Panenských Břežan. Parašutistům to pomohlo při vyhledávání místa k atentátu. 28. března 1942 je vysazena další skupina Out distance. Měli za úkol navěst britské letouny na plzeňskou Škodovku. Při této riskantní akci pomáhali i Jozef Gabčík a Jan Kubiš. V noci z 25. na 26. dubna zapálili stohy vedle továrny. Nálet byl bez úspěchu. Letadla shodila přes 2 000 kg bomb na pole daleko od továrny. Vytvořit plán atentátu nebylo úplně jednoduché a pořád chybělo místo atentátu. Jeden z návrhů byl přepadnout Heydrichův vlakový salón. Nakonec z toho sešlo. Další návrh se měl uskutečnit nedaleko Panenských Břežan. Atentátu zabrání Adolf Opálka z důvodu malého množství únikových cest. Lidé z domácího odboje, jež byli přímými spolupracovníky, nevěděli jaký mají parašutisté úkol. Později vytušili o co se má jednat. Byli zásadně proti, báli se nedozírných následků. Proto 4. května přes skupinu Silver A, která nyní operovala na Pardubicku, byla odeslaná depeše do Londýna, aby byl atentát odvolán. Nikdo neodpověděl. Definitivní místo akce atentátníci vybrali ostrou zatáčku v Kobylisích. Parašutisté vysledovali, že touto cestou jezdí protektor na hrad. V zatáčce měli stát Jozef Gabčík a Jan Kubiš. O kousek dál by stál Josef Valčík, který by dal znamení zrcátkem, že oběť jede. Naproti na zastávce měl stát Adolf Opálka jako pojistka. Datum byl stanoven na 27. května. Ráno 27. května šli od dejvického učitele, nastoupili do elektriky a jeli na Žižkov. Oba měli aktovky. Na Žižkově si berou kola od pana Janečka. Na nich zamíří do Vysočan, kde mají sjednanou schůzku s Valčíkem. Na řidítkách se jím pohupují aktovky. Gabčík v ní má rozložený Sten a Kubiš dvě bomby. Na vrchu obou aktovek je trocha trávy, aby případná kontrola nic nepoznala. Už jsou v zatáčce vše je připraveno. Valčík s Opálkou stojí na svých místech. Na roh ulice se postaví Gabčík s Kubišem. Kola mají naproti opřena o plot. Gabčík pod svým pláštěm skládá samopal. Kubiš tady stál jen pro případ, že by měl Heydrich doprovod nebo Gabčík selhal. Po desáté hodině jsou atentátníci velice nervózní, oba překontrolovali výzbroj.
V 10.30 dává Valčík znamení. Tak přece jede. Když auto zamíří do zatáčky. Gabčík odhazuje plášť a prudce vbíhá do cesty. Heydrichův šofér Klein brzdí. Gabčík míří chladně a přesně možná vteřinu. Zmáčkne spoušť. A nic. Heydrichův vůz jede pomalu dál. Heydrich vytahuje pistoli a chce Gabčíka vyřídit. V tom Kubiš hodil bombu, ale neodhadl vzdálenost a bomba dopadla vedle vozu. Střepiny vlétly Kubišovi zpět do tváře. Výbuch byl tak silný, až se vysypaly okna tramvaje, ta právě projížděla okolo. Když se Kubiš vzpamatoval, naskočil na kolo a ujížděl do Libně.
Gabčíka začal pronásledovat Heydrich. Ten se ale po chvíli zapotácel v důsledku silné bolesti. Gabčíka na Heydrichův příkaz začal pronásledovat Klein. Ve vedlejší Kolínské ulici byl Klein od Gabčíka jen 40 kroků. Gabčík vběhl do blízkého řeznictví, kde se chtěl úkrýt. Majitel obchodu Brauner, ale Kleinovi ukázal, kde se Gabčík schovává. Klein se kryl za plotem. Gabčík ho zasáhl do nohy a utekl. Heydrich se nyní opíral o svůj mercedes. Nějaká žena poznala, že je to protektor. Okamžitě zastavila projíždějící náklaďák. Heydricha dopravil do nemocnice Na Bulovce. Zde byl ihned přijat. Heydrich chtěl specialistu z Berlína, ale nakonec se dohodli, že se operace zúčastní doktor z německé kliniky, která byla v Praze. Poté co zprávu dostalo gestapo, stala se z nemocnice pevnost. Na střeše byly kulomety. Všechny vchody hlídaly oddíly SS. Na dopadení atentátníků byla vypsána odměna 10 miliónů korun, poté zvýšena na 20 miliónů. Hitler nařídil popravit pro výstrahu 10 000 Čechů. Nad celým protektorátem byl vyhlášen výjimečný stav. Na Heydrichovo místo byl dosazen K. H. Frank. Celá Praha byla uzavřena. Heydrichův stav podle lékařů byl stabilizovaný. Na začátku června ho v nemocnici navštívil Himmler. Po schůzce, ale upadl do komatu. 4. června brzy ráno zemřel na následky zranění při atentátu.
V Praze začaly razie. Prohledával se každý byt. Parašutisté si tedy museli najít jiný úkryt. Ke konci května se ukryli v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V kostele se ukrývali Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Bublík, Josef Valčík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.Jídlo jim sem dopravovali nejbližší spolupracovníci. Parašutisté byli v psychické krizi. Denně četli rudé plakáty v novinách o dalších popravách. Gabčík a Kubiš přemýšleli o tom, že by navštívili zrádce Emanuela Moravce. Řekli by mu, že jsou ti atentátníci a zastřelili ho, poté sebe. Jejich kruh spolupracovníků myslel na přemístění parašutistů na venkov. Mohli je přepravit v sudech od vína nebo v rakvích. Přiklonili se k rakvím. Parašutisty měli odvézt 18. června, k tomu již, ale nedošlo. 10.6. 1942 byly vyhlazeny Lidice. Všichni muži byli postříleni, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a některém děti byly poslány do Německa na převýchovu. Vesnice byla rovnána se zemí. Pro toto rozhodnutí přispěl pochybný dopis. Nevztahoval se k atentátu, i když to tak vypadalo. 13.6. 1942 poslal Karel Čurda anonymní dopis na četnickou stanici v Benešově. V dopise stálo, že atentát spáchali Jozef Gabčík a Jan Kubiš. V Benešově na stanici dopis spálili a na gestapu nic nehlásili jak to měli nařízené. 16.6. 1942 odjíždí Karel Čurda do Prahy, okolo poledne vsoupí do Petschkova paláce. Zde se udá. Vypoví jména všech spolupracovníků. Mezi nimi pade jméno Moravců. Moravcovi v té době poslali svého syna Aťu na venkov, než se situace uklidní. V noci na 17.6. 1942 k Moravcům přijede gestapo. Parašutisty nenašli. Paní Moravcová chce jít na záchod, dovolí jí to tlumočník, jenž k tomu neměl právo. Paní Moravcová se na záchodě otrávila. Gestapák Fleischer, který vedl zatýkací komando zuřil. Ještě téhož dne, kdy byla zatčena rodina Moravcova, přijelo také gestapo pro Zelenku-Hajského. Ten se, ale otráví při zatýkání. Gestapo zjistí, že syn manželů Moravců je na venkově. Fingovaným telegramem ho zavolají zpět do Prahy. Zde je zatčen. Při krutých výsleších nechce nic prozradit, ale poté co mu gestapo ukáže mrtvolu jeho matky tak se zhroutí a vyzradí ukryt parašutistů. Brzy ráno 18. června je chrám sv. Cyrila a Metoděje obklíčen téměř 800 muži gestapa, oddíly SS a jednotkami strážního praporu Prahy. Akce se osobně účastní K.H.Frank. Do budovy naproti Němci nainstalovali kulomet. Krátce po čtvrté hodině ranní gestapo zvoní na kostelníka. Ten je ihned spoután. Gestapo tiše vstoupilo do chrámové lodi. Na kůru se v tu chvíli nacházeli tři parašutisté Josef Bublík, Adolf Opálka a Jan Kubiš. Ti ihned zahájili velmi přesnou palbu. Němci se v té tmě neorientovali a stáhli se. Za chvíli začal pálit kulomet, oddíly SS použily tříštivé granáty. Boj se poté přesunul do galerie. Po více než dvou hodinách bylo po boji, alespoň zde. Adolf Opálka se otrávil a Jan Kubiš s Josefem Bublíkem zemřeli po převozu do nemocnice. Gestapo hledalo vchod do krypty, kde se ukrývali další čtyři parašutisté. Nejdřív našli jen malý vchod ve stropě krypty. Spustili tam dobrovolníka, kterého za chvíli vytahovali raněného. Přivedli jsem Karla Čurdu. Ten do otvoru zavolal: Kamarádi vzdejte se, nic se vám nestane. Mě se také nic nestalo. To jsem já, Karel Čurda. Odpověď byla další sprška střel. Od této chvíle věděli, kdo je zradil. Malým okénkem z Resslovy ulice házeli bombičky se slzným plynem. Na scénu povolali také hasiče, kteří je měli je vytopit. Jenže parašutisté nařezali hadice a žebříkem je vyhazovali zpět. Jeden z českých hasičů se zmocnil žebříku. Od této chvíle stačilo Němcům jen čekat. Němcům se však zdálo, že se krypta plní pomalu. Měli tedy obavu jestli voda neodtéká někam do kanalizace. Báli se, aby parašutisté nikam neutekli. Dali dokonce rozestavit hlídky u východu z kanalizace kolem Vltavy. Parašutisté se opravdu snažili prokopat do kanálu, ale od něj je dělilo ještě 10 m tvrdého podloží silnice. Němci našli další kamennou desku pod oltářem. Odstřelili ji a měli před sebou kamenné schodiště. Do krypty byl posílán jeden oddíl vojáků za druhým. Před polednem se z krypty ozvaly čtyři osamělé výstřely. Každý s parašutistů ukončil svůj život ranou do pravého spánku.
Statečný boj proto přesile trval v kryptě přes čtyři hodiny. Všichni mrtví byli vyneseni na roh ulice, kde k identifikaci pomáhal Karel Čurda. Hlavy všech mrtvých byly vypreparovány, jen hlavy Gabčíka a Kubiše měli zůstat v celku v roztoku. Na konci války se hlavy poděly neznámo kam. Karel Čurda byl vyplacen odměnou. Stal se konfidentem gestapa. Doklady si změnil na jméno Karel Jerhot a cestoval po protektorátu jako agent-provokatér. Po válce byl popraven.
Zdroj : server - odboj.com
Jan Kubiš (vlevo) a Josef Gabčík
Jan Kubiš a Jozef Gabčík(zprava)

Obrázek “http://www.habalukke.ch/zeitung/titel1/heidrich.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Reinhard Heydrich
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama