Červenec 2007

Pověry o černých kočkách

28. července 2007 v 20:30 Kočičí všehochuť
Černá kočka je v oblasti pověr stěžejní postavou. Vystopovat původ této pověry není jednoduché. Ve starověkém Egyptě uctívali kočky jako posvátná zvířata a černou kočku považovali za mazlíčka boha smrti.

Věřili, že pokud s ní člověk zachází dobře, bůh smrti se jim odvděčí, až se dostanou do říše mrtvých. V egyptské Knize mrtvých najdeme popis mnoha šperků, které dostávaly domácí kočky. Často kočku po smrti jejího majitele zabili a mumifikovali, aby mohli být pohřbení společně a žít spolu v říši mrtvých.

V Evropě se černá kočka považovala za věrnou průvodkyni zlých čarodějnic, dokonce jedna ze severských čarodějnic ji mívala zapřaženou do saní. Měla podobu černého koně a po sedmi letech tahání saní byla odměněna, stala se zlou čarodějnicí.

Když vám zkříží cestu černá kočka, je možné, že jste se střetli s démonem nebo zlou čarodějnící. Černá kočka je zvlášť nebezpečná pro děti a staré lidi, především ve spánku. Je to proto, že aby se kočka mohla stát čarodějnicí, musí získat lidskou duši. Dělá to tak, že ukradne dech.

Ale i černá kočka může přinést štěstí. Když námořník vyplouvá na moře a nechá doma černou kočku, zvíře je zárukou, že se v pořádku vrátí domů a žena mu zůstane věrná.

Existuje také pověra, že pokud máte v domě černou kočku, nečeká vás štěstí v lásce.

V mnohých končinách ale znamená návštěva černé kočky na dvorku dobré znamení. To se ale mění ve špatné, pokud se kočka rozhodne na dvorku zůstat.

Pohled na černou kočku se různí podle oblastí. Ve Spojených státech a Latinské Americe považují přeběhnutí černé kočky přes cestu za tak špatné znamení, že se lidé radši vrátí domů a vyjdou ještě jednou. V Japonsku je to naopak dobré znamení. V Anglii jsou někteří lidé přesvědčení, že pokud se černá kočka blíží k vám, je to dobré znamení, pokud se ale od vás vzdaluje, není o co stát.

Mnozí lidé srovnávají pověry s bezděčnou duševní reakcí, kterou si člověk nese v sobě jako součást dědictví po předcích...
Černá kočka

Řečtí bohové

27. července 2007 v 15:34 Řecko a kočky,které tu žijí
..Na počátku byl Chaos, velký a temný. Pak se objevila Gaea, holá země a nakonec Eros -láska, která změkčuje srdce a jehož plodný vliv od té doby vládnul nad formováním bytostí a věcí. Z Chaosu se zrodil Erebus a noc, kteří se spojili a porodili Věčnost a Hemeru, den. Prvorozený syn Gaei Uraranus - obloha posetá hvězdami, kterého učinila seberovným ve své vznešenosti, takže ji věčně pokrýval. Pak stvořila vysoké hory a Pontus - neplodné moře s jeho harmonickými... (Hesiod)

Chaos- podle antické mytologie týkající se stvoření, byla na počátku velká tmavá a tichá propast, ze které byli pak stvořeny všechny věci. Podle Hesioda se z Chaosu vygenerovala pevná masa země, ze které vzrostla hvězdná nebe z mraky. Matka Země a otec Nebe zosobněné v Gaei a jejím potomkovi Uranovi (šlo o svazek matky a syna), byly rodičové Titánů. V pozdější teorii je Chaos beztvará hmota ze které se stvořil vesmír a harmonický pořádek.

Gaea Byla matkou a ženou Otce Nebe, Urana. Tito dva byli rodičemi prvních stvoření, Titánů, Kyklopů a Obrů - Hecatoncheires (stohlavé lidi). Uranus nenáviděl monstra, a to i když byli jeho dětmi, zamkl je na tajném místě v zemi. Gaea byla rozzuřená na tímto upřednostňováním a přiměla jejich syna Crona, aby svrhl svého otce. Cronos vykleštil Urana a z jeho krve vzrostla síla Obrů a tři pomstychtivé bohyně Erinye. Nejhroznějším monstrem a posledním potomkem Gaei byl Typhon - 100-hlavá příšera, která ačkoliv byla poražena bohem Diem, byla ponechána naživu, aby tavila lávové proudy na hoře Etna.

Tartarus -nejhlubší část podsvětí. Podle Hesioda by padající kovadlina potřebovala 9 dnů a nocí, aby spadla z nebe na zem a dalších děvět dnů a nocí, aby dopadla ze země do Tartaru.Tartarus vyrostl z Chaosu a je konečným místem pro zlé duše.Uranus vypověděl své děti Kyklopy a Hecatoncheiry právě sem, stejně tak jako to později uděla Zeus Titánům. Mezi dalšími slavnými obyvateli jsou také například Sisyphos, Ixion, Tantalos, Salmoneus, Tityus, Ophion a dcery Danau.

Eros Bůh lásky. Byl považován za milého a horlivého mladého muže, kterého pokoušela Pothos (touha) nebo Himeros. V pozdější mytologii ze zněj stal stálý průvodce své Matky Afrodity - bohyně lásky.

Erebus - zosobnění tmy podsvětí a potomek Chaosu. Později byl Erebus označován region pod zemí, přes který musí stíny projít, aby se dostali do Hádova Království . Často se také metaforicky ztotožňuje ze samotným Hádem.

Uranus + Gaea - zosobnění nebe - bůh nebes a jeho žena Gaea - bohyně země. Jejich dětmi jsou Hecatonchires, Kyklopové a Titáni.

Pontus - bůh moře

Kyklopové - tři synové Urana a Gaei: Arges, Brontes a Steropes. Kyklopové byly obří stvoření s jedním kulatým okem uprostřed čela. Pomáhali Diovi porazit jejich bratra Krona tím, že mu dělali jeho blesky. Vyrobili také Poseidonův trojzubec a Hádovu neviditelnou čepici.

Hecatonchires - tři synové Urana a Gaei: Briareus také nazýván Aegaeon, Cottus a Gyges ( Gyes). Byli obří a měli 50 hlav a sto rukou a v každé z nich ohromnou sílu. Pomáhali Diovi ve válce proti Titánům.

Cronus + Rhea - Kronos byl vládcem světa ve Zlatém věku.Byl jedním z 12 Titánů a nejmladším synem Urana a Gaei. Kronos a jeho královská sestra Rhea se stali rodičmi šesti z 12 bohů známých jako olympští bohové. Kronos byl varován, že bude svržen jedním ze svých dětí. Aby tomu předešel, spolkl svých prvních pět dětí hned po narození.Rhea toto počínání těžce nesla a když se jí narodilo šesté dítě - Zeus, zabalila do plenek kámen, který pak nechala Krona pozřít. Zeus se pak skrýval na Krétě a když byl starší, vrátil se a přinutil Krona vyvrhnout ostatní děti, které v něm mezitím vyrostli. Zeus a jeho sourozenci pak bojovali proti Kronovi a Titánům. Zeus zvítězil a Titáni byli svrženi do Tartaru - nejhlubší propasti v podsvětí.

Coeus + Phoebe - Coeus byl vzdělaný titán. Byl otcem Leto a manželem Phoebe.

Oceanus + Tethys - zosobnění širokého oceánu. Společně se svou ženou Tethys vytvořili řeky a šest tisíc potomků nazývaných Oceanidi. Vládl nad oceánem - velkou řekou kolem celého světa, který byl podle tehdejších představ plochým kruhem. Nymfami této velké řeky byly dcery - Oceanidi a bohy všech proudů na zemi synové - Oceanidi.

Hestia - panenská bohyně země. Byla symbolem domova a ochránkyně novorozeňat. Ačkoliv se vyskytuje jen v málo mýtech, většina měst měla veřejné místo, kde hořel její posvátný oheň.

Hades - stal se vládcem podsvětí a vládl nad mrtvými. Byl nenasytným bohem, kterého uspokojoval rostoucí počet jeho poddaných. Měl v oblibě všechny kteří zvyšovali počet mrtvých. Díky těžbě vzácných kovů ze země, byl také bohem bohatství. Jeho ženou byla Persephone, kterou Hádes unesl.
Podsvětí samo se často nazývalo Hádes. Bylo rozděleno na dvě sekce : Erebus, kam lidé odchzejí těsně po smrti a Tartarus - nejhlubší oblast, kde byli uvězněni Titáni. Bylo to šeré a nešťastné místo, obývané neurčitými formami a stíny. Byl hlídáno Kerberem - tříhlavým psem s dračím ocasem. Svět nahoře a v podsvětí oddělovali zlé řeky, přes kterou převážel starý převozník Charon duše na druhou stranu. Za tuto práci inkasoval drobné mince (ve starém Řecku se z tohoto důvodu vkládala zemřelým do úst mince).

Poseidon - Bůh moře. Jeho zbraní byl troujzubec, který dokázal roztřást zem a rozbít cokoliv.Co do síly byl po Diovi druhým nejsilnějším bohem na Olympu. a dně oceánu měl obdivuhodný zlatý palác. Poseidon byl manželem Amphitrite, která byla jendou z Nereid aod které dostal Poseidon syna Tritona. Poseidon měl nespočet milostných románků. Jednou takto zatoužil po Demeter. Aby se ho zbavila požádala ho Demeter, aby vytvořil nejkrásnější zvíře, které kdy existovalo. Ten aby udělal dojem, vytvořil pro Demeter prvního koně. Podle určitých zpráv, byli jeho první pokusy neúspěšné a vniklo tak mnoho dalších zvířat. V době, kdy vytvářel koně, jeho zájem o Deeter však ochladl.

Zeus + Hera - Byl bohem nebes a vládce bohů na Olympu. Svrhl svého otce o přebral jeho vládu nad Olympskými bohy. Zeus byl považován za otce bohů a smrtelníků. Ačkoliv bohy ani smrtelníky nestvořil, byl považován za otce, protože byl ochráncem a vládcem jak bohů, tak lidské rasy. Jeho zbraní byl blesk. Jeho brněním byla egida (záštita), jeho ptákem orel a stromem dub. Byl oženěn s Hérou, lae jinak byl znám svými aférami, které vyúsťovali v počtu známých dětí a snad mnoho dalších, o kterých se neví, že byli jeho. Jeho oblíbeným dítětem byla Athéna, která se zrodila sama z jeho hlavy. Jedním z největších důvodů k oslavě pro Dia byly Olympické hry, které se konaly stejně jako dnes každé čtyři roky ve městě Olympia. Na toto období ustávali války mezi jednotlivými městy.
Svatba s Hérou začala svárem a svárem také pokračovalo i jejich další soužití. Spisovatelé představovali Héru jako soustavně žárlivou - díky Diovým milostným aférám. Trestala své sokyně a jejich děti, jak mezi bohy tak smrtelníky nesmiřitelným vztekem. Jejími posvátnými zvířaty byl páv, jako symbol hrdosti (její kočár byl tažen pávy) a kráva (byla známá také jako Bopis - "s kravskými očima"- později jen "s velkýma očima"). Jejím oblíbeným městem byl Argos.

Demeter + Zeus - Bohyně obilí a sběru. Naučila lidstvo umění setí a orání, aby mohlo ukončit svůj kočovný způsob žití. Ucházel se o ni Poseidon, ale byl odmítnut. Aby mu unikla, utekla do Arkádie, kde v přestrojení za kobylu, splynula se stádem krále Oncuse. Poseidon nicméně pokračoval v pátrání a změnil se ve hřebce a následek se Demeter stala matkou koně Ariona.
Když byla její dcera Persephone unesena Hádem, bohem podsvětí, byla Demeter natolik zarmoucena, že zanedbávala zem a nerostli žádné rostliny a svět uchvátil hlad. Zeus, zděšen nad touto situací, požadoval, aby jeho bratr Hádes vrátil Persephonu své matce. Hádes souhlasil, ale než dívku propustil, přinutil ji sníst granátové jablko, které způsobovalo, že Persephone každý rok cítila potřebu přijít na 4 měsíce za Hádem. Z radosti opětovného setkání, Demeter přinutila zemi, aby vydala bohatou úrodu. NIcméně její smutek se vracel každý podzim, když Persephone odcházela za Hádem do podsvětí. Odumíraní vegetace v zimním období, bylo tak výsledkem tohoto smutku.

Persephone - Persephone byla královnou podsvětí a dcerou Demeter a Dia. Byla tak nádherná, že po ní zatoužil Hádes. Navzdory Diova souhlasu byla Demeter proti atak Hádovi nezbylo, než využít příležitosti, když Persephone sbírala květiny a panenskou dívku unesl do svého království. Persephone byla znamením obživnutí přírody na jaře. Mezi její přínosy patří pochodeň, koruna, žezlo a stébla obilí.

Leto + Zeus - matka Artemis a bohyně loveckého luku. byla milována bohem Diem. Héra vypověděla Léto, když měla mít s Diem dítě. Všechny země a ostrovy se obávali zloby Héry a tak odmítali Léto poskytnou domov, kde by mohla dítě porodit. Nakonec ve svém putování vstoupila na malý ostrov v Egejském moři - Delos.

Iapetus - syn Urana a Gaei. Jeho ženou byla Clymene.

Athena nebo také Pallas-Athena,je jedním z nejdůležitějších bohů řecké mytologie. Byla bohyní moudrosti, války, umění, výroby, spravedlnosti a dovednosti. Athena vyskočila plně vyzbrojená z čela Dia a byla také jeho oblíbeným potomkem. Byla divoká a odvážná v boji, ale schvalovala jen boje na obranu proti vnějším nepřátelům. byla také bohyní města, řemesla a zemědělství. Vynalezla uzdu, která lidem umožnila řídit koně, dále trumpetu, flétnu, hrnec, hrábě (nebo pohrabáč), jařmo, loď a kočár. Je zobrazována spolu s aegis (třepený plášť někdy zobrazovaný s hlavou Gorgony), přilbou a kopím.

Ares - Bůh války. Byl velmi agresivní a neoblíbený jak u bohů, tak lidí. Ares nebyl nepřemožitelný, a to ani pro lidi. symbolizoval brutální podstatu války. Byl sice nesmrtelný, ale kdykoliv utrpěl zranění, běžel zpátky ke svému otci - Diovi, který ho uzdravil. Byl uctíván převážně v Thrákii.

Hebe Bohyně mládí. Spolu s Ganimedem nosili nektar a ambrosii bohům. Jejím úkolem bylo také připravovat Aresovi koupel a pomáhat Héře do kočáru. Hebe byla ženou Herakla.

Hephaestus - bůh ohně a kovářství (metalurgie). Narodil se chromý a slabý a krátce po narození byl vyvržen z Olympu. Ve většině legend byl ale opět brzo na Olympu ctěn a oženil se s Afroditou (bohyní lásky) nebo také Aglaia, která byla jednou ze tří Grácií. Věřilo se, že jeho dílna se nachází pod Etnou (vulkán na Sicílii). Pro bohy vyrobil mnoho krásných artefaktů, jako zbraně a klenoty.

Apollo Apollo byl v první řadě bohem proroctví. Někdy udělil dar proroctví také smrtelníkům, které měl rád, jako například trojské princezně Kassandře. Jako prorok a kouzelník je patronem medicíny a uzdravování. Byl rovněž nadaným hudebníkem, který těšil bohy svými dovednostmi při hře na lyru. Mimoto byl také mistrem v lukostřelbě a vynikajícím atletem a vítězem prvních Olympijkých her. Jeho sestrou - dvojčetem byla Artemis. Nejznámějším byl pro svou věštírnu v Delfách, kam jezdili lidé z celého Řecka, aby zjistili svou budoucnost. Apollo byl také bohem zemědělství a dobytkářství a bohem světla a pravdy.

Artemis - Artemis byla bohyní lovu a zvířat a také rození dětí. Byla sestrou Apolla. Jako měsíční bohyně byla někdy ztotožňována s bohyní Selene a Hecate. Přisuzuje se jí luk a šíp a posvátnými zvířaty jsou pes, jelen a husa. Jejím nejpropracovanějším chrámem byl chrám v Ephezu.

Atlas - syn titána Iapeta a nymfy Clymene a bratr Prométhea. Atlas bojoval s titány ve válce proti olympskému božstvu. Atlas seslat hromy na nebesa a za tento čin ho Zeus potrestal odsouzením k věčnému držení země a nebes na svých ramenech. Byl otcem Hesperid, nymf, které hlídali strom se zlatými jablky.

Prometheus - Prometheus byl nejmoudřejším Titánem, známým jako přítel a dobrodinec lidstva. Ukradl posvátný oheň z ohniště Dia a bohů. Také podfoukl bohy, když při obětech byla bohům dávána málo využitelná část zvířat, zatímco na lidi zůstalo to nejlepší. Zeus přikázal navěky přikovat Prométhea na Kavkaze, kde mu orel každý den užíral z jater, které mu opět dorůstali. Takto si užíval, dokud Herakles nezbedného ptáka nezabil.

Epimetheus - Epimetheus byl Titán, jehož jméno znamenalo postmyšlenkový. Byl byl pověřen spolu s jeho bratrem Prometheem, aby stvořili lidstvo. Hloupě ignoroval varování svého bratra před Diovými dary. Přijal Pandorru za manželku, což mělo za následek příchod chorob a smutku na zem.

Maia + Zeus - Maia byla dcerou Atlase a jednou z Diových milenek. Společně z Diem byla matkou Hermese.

Dione + Zeus - bohyně nebo Titánka Dione se přičiněním Dia stala matkou Afrodity.

Hermes hlavní prací Hermese bylo dělat posla. Jako speciální kurýr Dia měl Hermes okřídlené sandály a klobouk. Nosil také kouzelnou hůlku ovinutou hady. Vodil duše mrtvých do podsvětí a také se věřilo, že měl zvláštní magickou moc nad spánkem a sny. Jen pět minut poté, co se narodil ukradl stádo krav Apollovi. vynalezl lyru, kterou vyrobil z vnitřností krav. Hermes byl díky svému činu z útlého dětství patronem šibalství a zlodějů. byl zobrazován s poslovskou holí, okřídlenými boty a čepicí (petassos).

Afrodita - bohyně lásky a krásy. Afrodita byla milována a milovala mnohými bohy i lidmi. Mezi jejími smrtelnými milenci byl například Adonis. Mezi její syny patří například Eros, Anteros, Hymenaios a Aeneas (toho měla s trójským milencem Anchisem). Snad nejslavnější legendou o Afroditě je příběh o Trojské válce. Jinak byla Afrodita ženou Hephaesta. Jejím stromem byla myrta a posvátnými ptáky holub, labuť a vrabec.

Řecká kuchyně

27. července 2007 v 15:31 Řecko a kočky,které tu žijí
Řecká kuchyně je charakteristická jednoduchou přípravou a specifickou příjemně kořeněnou chutí. Samotná jídla jsou záležitostí sezónních změn, zejména kolem náboženských svátků jako jsou Velikonoce, Vánoce, Nový rok a pod.

Co je co v řecké kuchyniGYROS kořeněné maso opečené na roštu, nařezané na malé kousky a podávané s hranolky a zeleninou v housce nebo moučné placce. Gyros bývá většinou kuřecí nebo vepřový
SUVLAKI grilované kořeněné kousky libového masa na špejli
KEBAB plátky masa grilované na roštu
KEFTEDES kuličky z mletého masa v tomatové šťávě
SUTSUKAKI malé karbenátky v tomatové omáčce
MUSAKA brambory zapečené s masem, lilkem a bešamelovým krémem
PASTITSIO makarony zapečené s masem a bešamelovým krémem
GAVROS malé smažené rybičky
KALAMÁRI smažené kousky mořské sépie
JEMISTA zapékaná rajčata a papriky pleněná rýží nebo masem
TSATSIKI chutný a velmi oblíbený salát z jogurtu ochuceného okurkami a česnekem
CHORIÁTIKI SALÁTA řecký míchaný zeleninový salát se sýrem a olivami
FETA slaný ovčí sýr
RETSINA typické řecké přírodní víno s pryskyřicovou chutí
OUZO alkoholický nápoj pálený z hroznového vína s anýzovou příchutí
TSIPOURO pálenka z hroznového vína nebo fíků s příchutí anýzu
METAXA nejznámější koňak pálený z hroznového vína
FRAPPÉ káva připravená v šejkru z nescafé, podávaná studená s mlékem a cukrem, ale dle přání i bez mléka

Co je dobré vědět

27. července 2007 v 15:29 Řecko a kočky,které tu žijí
Časový posun

V Řecku je oproti České republice časový posun o jednu hodinu napřed - nezapomeňte si při příjezdu posunout hodinky.
Pro studenty

Nezapomeňte si vzít platný studentský průkaz, nejlépe ISIC. Vstup do všech památek pak budete mít v celém Řecku ZDARMA.
Elektřina

Elektrické napětí v Řecku je 220 V, používají se ale ploché zástrčky. V některých hotelech se však zásuvky liší, proto doporučujeme vzít si s sebou adaptér. Adaptéry si lze zapůjčit ve vybraných hotelech na recepci.
Nákupy

V letní sezóně jsou obchody otevřeny každý den od 8.00 do 14.00 hodin a od 17.00 do 22.00 hodin, některé i do půlnoci. Mezi 14. a 17. hodinou se v Řecku dodržuje odpolední siesta, která patří k místním zvyklostem.
Hmyz

V Řecku může být v některém období větší množství komárů, proto doporučujeme klientům vybavit se repelenty nebo sprejem proti hmyzu. Na místě je možné tyto přípravky zakoupit v každé lékárně.
Lékařská pomoc

Ordinační hodiny jsou zpravidla od 9.00 - 21.00 hodin. Běžné léky lze koupit v místních lékárnách. V případě onemocnění se obraťte na stálého delegáta cestovní kanceláře nebo na recepci hotelu. Poplatky za lékařskou péči a léky se platí v hotovosti. Na základě lékařské zprávy, účtenek od lékaře a léků, vám pojišťovna po návratu do ČR danou částku po předložení všech náležitostí
Bankomaty

Bankomaty jsou v Řecku sice v provozu 24 hodin denně, ale bohužel se nevyskytují ve všech oblastech navštěvovaných turisty. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin, pouze ve velkých městech jsou některé otevřeny i v sobotu. Bankomaty a banky přijímají platební karty Eurocard-Mastercard, Maestro, VISA, VISA-Electron. Nedoporučuji karty American Express, nejsou kompatibilní s místními bankomaty.

Ovšem nejlepší je používat hotovost. Nedoporučujeme brát si do Řecka české koruny, výhodnější je vyměnit si Eura ještě v ČR.

Počasí a poloha

27. července 2007 v 15:28 Řecko a kočky,které tu žijí
V Řecku je středomořské klima s mírnými, deštivými zimami a horkými, suchými léty. Průměrné teploty se různí s polohou a nadmořskou výškou. Například Soluň leden/červenec 5ºC/27ºC, Athény 9ºC/28ºC, Kréta 12ºC/27ºC. Nejvyšší srážky jsou obecně v lednu a prosinci, v severních pohořích mohou být v zimě i mrazy. Během letních měsíců vane suchý severozápadní vítr.
Řecko na severu hraničí s Albánií (282 km) a Bulharskem (494 km) a na východě s Tureckem (206 km). Mezi Řeckem a Tureckem leží Egejské moře, ze západu Řecko omývá Jónské moře a z jihu Středozemní moře. Celková délka pobřeží je 13 676 km.

K Řecku patří okolo dvou tisíc ostrovů a ostrůvků, které jsou převážně v Egejském moři. Z větších ostrovů stojí za zmínku především Kréta ve Středozemním moři.

Základní informace o Řecku

27. července 2007 v 15:22 Řecko a kočky,které tu žijí
Oficiální název: Řecká republika (Elliniki Dhimokratia)
Hlavní město: Athenay (Atheny)
Rozloha: 131 940 Km2
Počet obyvatel: 10 665 989
Státní zřízení: Pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Časový posun: +1 hod. (+2 hod. = letní čas)
Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů
Úřední jazyk: Řečtina
Elektřina: 220 voltů
Národnostní složení: Řekové (96 %) Makedonci (2 %)
Nejvyšší hora: Olympus (2 917 m)
Nejdelší řeka: Evros (526 km)
Náboženská příslušnost: Muslimové (1 %) Řečtí pravoslavní (96 %) Vyslanectví ČR v Řecku: ul. G. Seferi 6
Palaio Psychiko
154 52 Athény
Tel.: 210/67 13 755, 671 97 01
Fax: 210/67 10 675
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
Konzulát ČR v Thessaloniki: Ploutarchou 8
546 23 Thessaloniki
Tel.: 2310/26 70 41
Fax : 2310/26 64 15


První pomoc - tel.: 166
Lékařská pohotovost - tel.: 105
Lékárenská pohotovost - tel.: 107
Policie - tel.: 100
Pomoc v případě automobilové nehody - tel.: 104

Víza: Nejsou nutná, stačí platný cestovní pas nebo průkaz totožnosti.

Podnebí: Středomořské klima s mírnými, deštivými zimami a horkými, suchými léty. Průměrné teploty se různí s polohou a nadmořskou výškou. Například Soluň leden/ červenec 5ºC/27ºC; Athény 9ºC/28ºC; Kréta 12ºC/27ºC. Nejvyšší srážky jsou obecně v lednu a prosinci, v severních pohořích mohou být v zimě i mrazy. Během letních měsíců vane suchý severozápadní vítr.

Řecko je členskou zemí Evropské unie a NATO.

Text písně Amerika

27. července 2007 v 15:17

Nandej mi do hlavy tvý brouky * A bůh nám seber beznaděj * V duši zbylo světlo z jedný holky * Tak mi teď za to vynadej * Zima a promarněný touhy * Do vrásek stromů padá déšť * Zbejvaj roky asi né moc dlouhý * Do vlasů mi zabroukej ... pá pa pá pá * Na obloze křídla tažnejch ptáků * Tak už na svý bráchy zavolej * Na tváře ti padaj slzy z mraků * A bůh nám sebral beznaděj * V duši zbylo světlo z jedný holky * Do vrásek stromů padá déšť * Poslední dny, hodiny a roky * Do vlasů ti zabroukám ... pá pa pá pá

Text písně Lucie

27. července 2007 v 15:15

Jdou houfy žen zklamaných jak průvod * každá halí svoji tvář * Jdou slepě jdou snad maj i důvod * někdo skříp a potom šláp * Jdou těla žen, když vítr jim fouká * a já stojím opodál * jedný z nich spad závoj koukám * že snad jí měl bych znát * Víš svý Lucie, pár zásahů už máš * Víš svý Lucie, co s tímhle naděláš * Jdou houfy žen zraněných a prázdných * Jako dávný procesí * Já oběť beránčí sám v sobě mám z nich * No tak co ti je Lucie * Víš svý Lucie, pár zásahů už máš * Víš svý Lucie, co s tímhle naděláš

Text písně Seděla u vody

27. července 2007 v 15:14

Seděla u vody * Žrala jahody * Nakop jsem ji do prdele * Spadla do vody * A já ji tak rád mám * A z tý velký lásky * Narostly mi vlásky * Stal se ze mě chuligán * To co bylo včera * Není každý den * Já sem potkal holku * Měla vlasy jako len * A já ji tak rád mám * A z tý velký lásky * Narostly mi vlásky * Stal se ze mě chuligán * A jí říkám hele * Půjdem do kina * A vona na to vole vole * To je kravina * A já ji tak rád mám * A z tý velký lásky * Narostly mi vlásky * Stal se ze mě chuligán * A jí říkám hele * Pěkný cosi máš * A vona na to vole vole * Proč na nich nemakáš * A já ji tak rád mám * A z tý velký lásky * Narostly mi vlásky * Stal se ze mě chuligán * A ji říkám hele * Pěknou pizzu máš * A vona na to vole vole * Proč ji nečicháš * A já ji tak rád mám * A z tý velký lásky * Narostly mi vlásky * Stal se ze mě chuligán * Seděla u vody * Žrala jahody * Nakop jsem ji do prdele * Spadla do vody * A já ji tak rád mám * A z tý velký lásky * Narostly mi vlásky * Stal se ze mě chuligán

Text písně Pohyby

27. července 2007 v 15:12

Dělám pohyby * Hejbám bokama * Rukama nohama * Vlasama zádama * Dělám pohyby * Svlíkám se do naha * Věřím na rozum * A to mi pomáhá * Lásko miluju tě * Dělám pohyby * Těla jsou v útoku * Chlastám a polykám * Hodinky v rozkroku * Chlastám a polykám * Myslím furt na tebe * Jsem jako zakletej * Tak mě vem do nebe * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou * Lásko vem mě s sebou

Text písně Troubit na trumpety by se nám líbilo

27. července 2007 v 15:11

Přišla si jak voda - padám nevím kam * Takhle dlouhej krok a byl jsem na to sám * Dělám všechno možný - poslouchám i jazz * Nevyšlo to včera - tak to zkusím dnes * Troubit na trumpety by se nám líbilo * Troubit na trumpety by se nám líbilo * Máme se rádi - nemáme se rádi * Budem se mít rádi - nebudem se mít rádi * Já se nebudu koukat na krokodýlí slzy * Už jsem z toho venku už mě to nemrzí * Jóóó * Nemusíš nic říkat - vidím dobře sám * Tohle tvoje gesto dokonale znám * Nemusíš nic říkat - padám v letadle * Zas to bude dobrý - neříkej, že ne * Troubit na trumpety by se nám líbilo * Troubit na trumpety by se nám líbilo * Máme se rádi - nemáme se rádi * Budem se mít rádi - nebudem se mít rádi * Já se nebudu koukat na krokodýlí slzy * Už jsem z toho venku už mě to nemrzí * Jóóó * Má jinýho, má jinýho * Tohle se mi líbí - tak pojď si se mnou hrát * Nebudem se líbat, budem se jen smát * Tak tohle se mi líbí - tak pojď si se mnou hrát * Nebudem se líbat, budem se jen smát * Tak pojď a věř, že to dobře dopadne * Tak tohle se mi líbí - tak pojď si se mnou hrát * A budeme se líbat a budeme se smát * Jóó * Máme se rádi - nemáme se rádi * Budem se mít rádi - nebudem se mít rádi * Máme se rádi - nemáme se rádi * Budem se mít rádi - nebudem se mít rádi * Jóó

Text písně Lucija

27. července 2007 v 15:09

Lucíja snad nechceš běžet za ségrou * Lucíja snad nechceš běžet za ségrou * Včera utekla's mi pryč * A voni po tvejch stopách jdou * Lucíja vrať se pod sebou chci tě mít * Lucíja vrať se pod sebou chci tě mít * Víš že jsem dost dobrej * A nebudu tě bít * Lucíja do srdce vraž mi žhavej drát * Lucíja do srdce vraž mi žhavej drát * A lezu po kolenou * Chci ti tam lásku dát * To bylo studený ráno * V posteli sám * Po tobě ptám se * Nikdo nic neříká * Lucíja vrať se pod sebou chci tě mít * Lucíja vrať se pod sebou chci tě mít * Víš že jsem dost dobrej * A nebudu tě bít * Lucíja do srdce vraž mi žhavej drát * Lucíja do srdce vraž mi žhavej drát * A lezu po kolenou * Chci ti tam lásku dát

Text písně Tajný čísla

27. července 2007 v 15:08

Jednou - snad se najdu v klidu * Posílám si zprávy každej den * U stropu najdeš svoje tajný čísla * Pak to mě i sobě spočítej * Zazpívám si svou veselou píseň * Ulepenou sladkou od medu * Někdy lítám někdy hlava bolí * Když ty mlčíš oni zase řvou * Koukej lítej mávej * Tak už kousej nejsi malej * Jednou - snad se najdu v klidu * Posílám si zprávy každej den * U stropu najdeš svoje tajný čísla * Pak to mě i sobě spočítej * Koukej lítej mávej * Tak už kousej nejsi malej * Hele koukej lítej mávej * Tak už kousej nejsi malej * Koukej lítej mávej * Tak už kousej nejsi malej * Hele koukej lítej mávej * Tak už kousej nejsi malej * Koukej lítej mávej * Tak už kousej nejsi malej * Tady né

Text písně Pitva

27. července 2007 v 15:07

Půjde to dál * Budeš jako já * A v tom se neztratíš * Stíhy budou někdy * A vo tom asi víš * A všechno zaplatíš * A bude hlad * To já jsem měl rád * A to se vyplatí * Princezno už nikdy * Do mě nerejpej * Ležím tu studenej * Poslouchej * A když tak mi dej znát * Na svoje přání dej * Umřela tu ryba * Že se jí chtělo spát * A to jsem chtěl bejt zlej * Můžeš mě dát na pitvu * A můžou po mě psát * Potom najdeš v žaludku * Vzkaz co jsem ti chtěl dát * Šťouraj mě pod nechtama * Socha se chce smát * Budeš to mít nelehký * Tam bylo - mám tě rád * Nedoufej * Že už mě nepoznáš * Voni to upravěj * A na tuhle zimu * Co jí mám rád * Už nikdy nic nezasej * Můžeš mě dát na pitvu * A můžou po mě psát * potom najdeš v žaludku * Vzkaz co jsem ti chtěl dát * Šťouraj mě pod nechtama * Socha se chce smát * Budeš to mít nelehký * Tam bylo - mám tě rád * Stálo to za to * Jsou dobrý věky * Chtěl jsem hodně řvát * A tak to rybě přej * Studený deky * Nasávat a sát * A bylo to ok

Text písně Holčička(je kat)

27. července 2007 v 15:06

Říkala si honey * Už mám jinej plán * Good bye * Není o co stát * Jedovatý tlamy * Tak tohle nemám rád * Good bye * Na prsou je had * Třetí strana mince * První - druhou znám * Good bye * Bourám vlastní hrad * Nechci žádný soudy * Tak tohle nemám rád * Good bye * Holčička je kat * Aha den se vleče za * dnem * Aha jak číslo za číslem * Aha kolik jsme vyfásli * A co bude dál * Aha den se vleče za dnem * Aha jak číslo za číslem * Aha kolik jsme vyfásli * A co bude dál * Aha magnetický bouře * Aha kolem jedný * Aha chvíli bylo dobře * Už tě nepoznám * Už né jedovatý tlamy * Už né otrávený srdce * Ne né třetí strany mince * Zůstaneš tu sám * Né né holčička jde s katem * Né né on je jejím stínem * Good bye * Navždy odlétám * Aha den se vleče za dnem * Aha jak číslo za číslem * Aha už jsme to vyfásli * Tenhle sen je zlej * Aha jedovatý tlamy * Aha otrávený srdce * Né né třetí strany mince * Já už odlétám * Aha rok se sejde s rokem * Aha jako číslo s číslem * Aha máme co jsme chtěli * A tak to má bejt * Aha rok se sejde s rokem * Aha jako číslo s číslem * Aha máme co jsme chtěli * A tak to má bejt

Text písně Všechno ti dávám

27. července 2007 v 15:05

Zase nový ráno * A já čerstvej vzduch do sebe dám * V hlavě rozestláno * já starej dluh u tebe mám * Všechno ti dávám * Víc už nemám * Jako poprvý * Vona a já to vím * Všechno ti dávám * Když vzpomínám * Jako podruhý * Tak na to vem jed * Všechno ti dávám * Nic už nemám * Tak jako potřetí * A budem tu dýl * Všechno to platím * Zapalte oheň * Zase jak počtvrtý * Tak na to vem jed * Všechno ti dávám * Nic už nemám * Tak jako potřetí * A budem tu dýl * Všechno to platím * Zapalte oheň * Zase jak počtvrtý * Tak na to vem jed

Text písně Je to zlý

27. července 2007 v 15:04

V dáli svítá * Prej se můžu klidně smát * Je tu novej den * Nevím kudy kam jít * Vím co mám co nemám rád * Nevím kdo je kdo * Přitom všechny znám * Svítá * Tak vstávej a zpívej * Začínáme dejchat * Je to zlý, je to zlý, je to zlý * Dělat si jen furt to svý * Pozadu jít dopředu * Dávno nejsme malý * Je to zlý, je to zlý, je to zlý * Dávno nejsme takový * Prej se můžu klidně smát * Je tu novej den * Nevím kudy kam jít * Vím co mám co nemám rád * Nevím kdo je kdo * Přitom všechny znám * Svítá * Tak vstávej a zpívej * Začínáme dejchat * Je to zlý, je to zlý, je to zlý * Dělat si jen furt to svý * Pozadu jít dopředu * Dávno nejsme malý * Je to zlý, je to zlý, je to zlý * Dávno nejsme takový * V dáli svítá * Tak vstávej a zpívej * Začínáme dejchat * Je to zlý, je to zlý, je to zlý * Dělat si jen furt to svý * Pozadu jít dopředu * Dávno nejsme malý * Je to zlý, je to zlý, je to zlý * Dělat si jen furt to svý * Tak vstávej a zpívej * Začínáme dejchat * Je to zlý, je to zlý, už dávno nejsme takový

Text písně Tlak mám

27. července 2007 v 15:03

Koukám se a poslouchám * Těžkou práci dělat mám * Jsem parostroj co poslouchá svou paní * Když už mě někdy rozdmýchá * Můj parní stroj se rozdýchá * A nejradši bych zajel pístem do ní * Tlak mám - jedem dál * Neuhejbáš pohledem * Mississippi projedem * Kolesovej parník - žádný strachy * Je čistá voda v rostlinách * Za sto let mi hrozí krach * Pára v kotli dělá hustý tlaky * Na zrcadle bílej prach * Zlatý rybky ve hvězdách * A to co chci to udělám * S tebou si to domlouvám * Nejde o tvý maso a mý prachy * Koukám * Pokaždý * Nejradši * Do ní * Tlak mám - jedem dál * Na zrcadle bílej prach * Rosa stéká po stěnách * Zlatý rybky letěj - spídujou, jou, jou * Koukám se a poslouchám * Těžkou práci dělat mám * Jsem parostroj co poslouchá svou paní * Na zrcadle bílej prach * Rosa stéká po stěnách * Zlatý rybky letěj - spídujou, jou, jou

Text písně Vodpal se mnou vejš

27. července 2007 v 15:02

Tahle noc je tak jak já jí cejtim * Dupej na plnej plyn * Jsem kára bez brzdy a letím * Ve směru nohy a klín * Tak vodpal se mnou vejš * Ty si to zvíře který cejtim * Královsky nabitá je skrejš * Zapálím tě co má bejt? * Zapálíš mě co má bejt! * A pak tě čeká fialový ráno * Já se budu muset smát * Nebylo to málo vždyť to zato stálo - holko * Brzy budem přistávat * Na ruku vypálím ti cejch * Jdu po tvý kůži - tak to cejtim * Myslíš si že já jsem z těch zlejch * Rozpálím tě co má bejt? * Tak vodpal se mnou vejš * Ty si to zvíře který cejtim * Královsky nabitá je skrejš * Zapálím tě co má bejt? * Na ruku vypálím ti cejch * du po tvý kůži - tak to cejtim * Myslíš si že já jsem z těch zlejch * Rozpálím tě co má bejt? * Rozpálíš mě co má bejt!

Text písně Klobouk ve křoví

27. července 2007 v 15:01

Vítr vane pouští, po písku žene klobouk * zahnal ho do houští, starý a černý klobouk. * Kdepak je ta hlava, která klobouk nosila * byla černá či plavá, komu asi patřila. * Kdo to v poušti zmizel, odkud šel a kam * jaký to měl svízel, že byl v poušti sám. * Jen zaváté stopy, starý klobouk ve křoví * nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví.